Wymagania egzaminacyjne

Wymagania dla dzieci i młodzieży poniżej 14 roku życia:

KYU 10.1
Pozycje: fudo-dachi
Uderzenia/cięcia: morote tsuki (jodan, chudan, gedan)
Kopnięcia: hiza-geri chudan
Test sprawności: 50 x zaciskanie pięści, 10 przysiadów
Teoria i komendy: zasady bezpieczeństwa na sali, w szatni, strefy (jodan, chudan, gedan), znaczenie słowa kiai -„okrzyk”
 KYU 10.2
Pozycje: zenkutsu-dachi
Uderzenia/cięcia: uraken-shomen-uchi
Bloki: morote gedan-barai
Kopnięcia: hiza-geri chudan plus kiai
Renraku: krok w tył do zenkutsu-dachi i powrót do fudo-dachi
Test sprawności: 10 skłonów w przód z leżenia na plecach
Teoria i komendy: pozycja seiza- siadanie i wstawanie, ukłony, znaczenie słowa naura- powrót
 KYU 10.3
Pozycje: heiko-dachi, yoi-dachi
Uderzenia/cięcia: seiken-tsuki (jodan, chudan, gedan)
Bloki: gedan-barai
Kopnięcia: hiza-geri jodan plus kiai
Renraku: krok w tył do zenkutsu-dachi z morote gedan-barai/ gadan-barai i powrót do fudo-dachi
Test sprawności: 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach
Teoria i komendy: znaczenie słowa karate oraz kara – pusty, te – ręka, osu – akceptacja, pozdrowienie itp.
 KYU 9.1
Pozycje: heisoku-dachi
Uderzenia/cięcia: oi-tsuki (jodan, chudan, gedan)
Bloki: jodan-uke
Kopnięcia: mae-keage
Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu-dachi z oi-tsuki
Test sprawności: 20 przysiadów (ręce na karku, tułów pionowo), 10 wahnięć w formie kołyski na brzuchu: z leżenia przodem
Teoria i komendy: prawidłowy wygląd karategi i wiązanie pasa, liczenie po japońsku do dziesięciu
 KYU 9.2
Pozycje: musubi-dachi
Uderzenia/cięcia: gyaku-tsuki (jodan, chudan, gedan)
Bloki: soto-uke
Kopnięcia: kin-geri
Renraku: trzy kroki w przód/tył w zenkutsu-dachi z gyaku-tsuki
Test sprawności: 10 skłonów w przód, 10 wahnięć w formie kołyski na plecach z przysiadu (ręce zaplecione wokół kolan)
Teoria i komendy: znaczenie słów: sensei – nauczyciel, sempai – starszy rangą, shihan – nauczyciel mistrz
 KYU 9.3
Pozycje: nekoashi-dachi
Uderzenia/cięcia: seiken-ago-uchi
Bloki: uchi-uke
Kopnięcia: mae-geri chudan
Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z oi-tsuki/ gyaku-tsuki/ uke, obrót z gedan-barai
Test sprawności: 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na pięściach i kolanach, 10 wahnięć w formie kołyski na plecach (z przysiadu, ręce pod kątem 45 stopni amortyzując pad w tył)
Teoria i komendy: znaczenie słowa: kyoku-shin-kai
 KYU 8.1
Pozycje: kokutsu-dachi
Uderzenia/cięcia: shuto-sakotsu-uchi-komi
Kopnięcia: soto-keage
Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z keri, obrót z morote gedan-barai
Test sprawności: 10 przewrotów w przód, 60 sekund tzw. mostek
Teoria i komendy: przysięga dojoKata:

Kata: Kihon kata I


 KYU 8.2
Pozycje: moroashi-dachi, uchihachiji-dachi
Uderzenia/cięcia: shuto-sakotsu-uchi
Kopnięcia: uchi-keage
Renraku: krok w tył do zenkutsu-dachiz gedan-barai plus gyaku-tsuki i powrót do fudo-dachi
Test sprawności: 10 przewrotów w tył, 10 razy po 20 sekund rozciąganie w maksymalnym rozkroku ze skrętem w lewo i w prawo, tzw. szpagat
Teoria i komendy: nogare I – oddychanie

Kata: Taykyoku I


 KYU 8.3
Pozycje: sanchin-dachi
Uderzenia/cięcia: shuto-ganmen-uchi
Kopnięcia: mae-geri jodan
Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z uke plus gyaku-tsuki, obrót z gedan-barai
Kata: Taykyoku II
Test sprawności: 10 razy tzw. gwiazda gimnastyczna, 10 razy dotknąć głową podłogi poprzez skłon w przód siedząc w maksymalnie szerokim rozkroku, nogi proste w kolanach
Teoria i komendy: nogare II- oddychanie ura (odwrotnie)
 KYU 7.1
Pozycje: kiba-dachi
Uderzenia/cięcia: uraken-sayu-uchi, uraken-hizo-uchi
Kopnięcia: kansetsu-geri
Renraku: trzy kroki w przód w sanchi-dachi z tsuki/uchi/geri/uke, obrót przez przekrok
Kata: Taikyoku III
Test sprawności: 10 razy zamach nogą przechodząc do stania na rękach pod drabinkami
Teoria i komendy: ibuki – oddychanie z 2 wydechami
 KYU 7.2
Pozycje: tsuruashi-dachi
Uderzenia/cięcia: uraken-yoko-uchi (jodan, chudan, gedan)
Kopnięcia: kakato-geri
Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z mae-geri plus gyaku-tsuki, obrót z morote gedan-barai
Kata: Sakugi I
Test sprawności: 60 sekund stanie na rękach pod drabinkami
Teoria i komendy: etykieta dojo
 KYU 7.3
Pozycje: kake-dachi
Uderzenia/cięcia: shuto-mawashi-uchi
Bloki: shuto-mawashi-uke
Kopnięcia: yoko-keage, ushiro-keage
Renraku: trzy kroki w przód w kokutsu-dachi z shuto mawashi-uke, obrót poprzez przekrok
Kata: Sakugi II
Test sprawności: 10 razy sprężynka, tzn. wymyk w przód z leżenia na plecach
Teoria i komendy: historia Kyokushin Karate
 KYU 6.1
Pozycje: pozycja walki
Uderzenia/cięcia: seiken tate-tsuki (jodan, chudan, gedan)
Kopnięcia: mawashi-geri gedan
Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z gyaku tate-tsuki, obrót poprzez zakrok
Kumite: 5 minut system punktowy
Kata: Sakugi III
Test sprawności: 10 razy scyzoryk w zwisie tyłem na drabinkach, 60 sekund szpagat w bok na piętach
Teoria i komendy: twórca nowoczesnego Kyokushin Sosai Mas. Oyama
 KYU 6.2
Pozycje: krok dostawny w pozycji walki
Uderzenia/cięcia: tetsui-hizi-uchi, tetsui-yoko-uchi (chudan, jodan, gedan)
Kopnięcia: mawashi-geri chudan
Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z mae-keage/yoku-keage/ soto-keage plus gyaku-tsuki
Kumite: 10 minut system punktowy
Kata: Pinian I
Test sprawności: 10 przeskoków przez klęczącego na kolanach partnera z pozycji w przysiadzie
Teoria i komendy: siedziba Światowej Organizacji i lider Kancho Shokei Matsui. Siedziby Europejskiej i Polskiej Organizacji, liderzy
 KYU 6.3
Pozycje: przekrok i zakrok w pozycji walki
Uderzenia/cięcia: tetsui-kome-kami-uchi, uraken-shita-tsuki
Bloki: osae-uke
Kopnięcia: mawashi-geri jodan
Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z kin-geri/mae-geri/mawashi-geri plus gyaku tsuki
Kumite: 15 minut system punktowy
Kata: Pinian II
Test sprawności: 10 razy przeskok w przód i w tył przez pas trzymany oburącz
Teoria i komendy: Wyniki Polaków na MŚ i ME
 KYU 5.1
Pozycje: poruszanie się z partnerem w pozycji walki
Uderzenia/cięcia: seiken-mawashi-uchi
Bloki: morote-uke
Kopnięcia: yoku-geri chudan
Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z mae-geri/mawashi-geri/yoko-geri plus gyaku tate-tsuki
Kumite: 20 minut system punktowy
Kata: Pinian III
Test sprawności: 10 podciągnięć ze zwisu przodem na drabinkach
Teoria i komendy: znajomość podstawowych słów po japońsku
 KYU 5.2
Pozycje: poruszanie się w pozycji walki z dowolnymi technikami ręcznymi i nożnymi stosując bloki, uniki, zmianę dystansu oraz kiai
Uderzenia/cięcia: gonhon-nukite
Bloki: uchi-uke i gedan-barai
Kopnięcia: uchiro-geri chudan
Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi tate-tsuki plus gyaku tate-tsuki
Kumite: 25 minut system punktowy
Kata: Pinian IV
Test sprawności: 10 przeskoków ponad krzesłem z przewrotem przodem na materacu
Teoria i komendy: Komendy stosowane na treningu Kyokushin Karate
 KYU 5.3
Pozycje: tzw. walka z cieniem
Uderzenia/cięcia: nukite (ippon/nihon/yonhon)
Bloki: juji-uke (jodan, gedan)
Kopnięcia: yoko-geri jodan
Renraku: trzy kroki w przód w pozycji walki z oi-tate-tsuki plus gyaku tate-tsuki plus mae-geri/mawashi-geri/yoko-geri , obrót podnosząc ręce
Kumite: 30 minut system punktowy
Kata: Sanchin kata
Test sprawności: próba przejścia na rękach w szerz sali, elementy samoobrony
Teoria i komendy: komendy stosowane na zawodach Kyokushin Karate